Avís legal

AVÍS LEGAL

En compliment amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), el present Avís Legal té per objecte facilitar informació general relativa al propietari de la pàgina web www.hotelperalada.com (la “Pàgina Web”), informar dels aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual i industrial i regular l'ús –inclòs el mer accés– a la Pàgina Web.

1. Informació general del propietari de la Pàgina Web

Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O.
NIF: B-67509620
Domicili de l'entitat: C/Pere II de Montcada, 1 Barcelona 08034
Adreça de correu electrònic: hotel@golfperalada.com

2. Propietat intel·lectual i industrial del contingut de la Pàgina Web

Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. és la propietària del domini www.hotelperalada.com.

Tot el contingut publicat en la Pàgina Web –tret que es manifesti expressament el contrari mitjançant cita concreta– és propietat d'Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. o de tercers que li han autoritzat a utilitzar-ho. Això inclou, de manera enunciativa i no limitativa, tots els textos, gràfics, interfícies, codis font, fotografies, vídeos, marques comercials, logotips, sons, cançons i il·lustracions. D'igual forma, el disseny, l'estructura, la selecció, l'expressió, l'estil i l'organització d'aquest contingut, està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents.

Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. es reserva el dret a modificar i actualitzar, sense previ avís, els continguts, la configuració i el disseny de la Pàgina Web, així com a eliminar-los i a limitar o impedir el seu accés de manera temporal o definitiva.

3. Ús de la Pàgina Web

L'accés i utilització a la Pàgina Web és gratuït, tret que expressament es disposi el contrari i implica l'acceptació de l'usuari del present Avís Legal sense reserves, que podrà ser modificat en qualsevol moment sense previ avís.

L'usuari es compromet a utilitzar la Pàgina Web únicament per a finalitats lícites i en compliment amb la legislació aplicable, les disposicions contingudes en l'Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la Pàgina Web, a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en la Pàgina Web. L'usuari es compromet també a no introduir programes, virus, seqüències de caràcters, macros o qualsevol altre dispositiu lògic, que causi o pugui causar qualsevol tipus d'alteració en la Pàgina Web.

Excepte en cas de s'estableixi el contrari de manera explícita, no està permès reproduir, copiar, utilitzar, distribuir, comercialitzar, exposar públicament o realitzar qualsevol altra activitat utilitzant la totalitat o part del contingut de la Pàgina Web, sense l'autorització prèvia per escrit d'Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O.

4. Responsabilitat

L'usuari és l'únic responsable per l'ús que pugui realitzar de la Pàgina Web, pel contingut que reprodueixi en o a través del mateix i per qualsevol conseqüència que d'això es derivi. Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. no assumeix cap responsabilitat per la mala utilització que es realitzi del contingut de la Pàgina Web, pels possibles errors de seguretat que puguin produir-se per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, pel mal funcionament del navegador, per l'ús de versions no actualitzades del navegador, així com tampoc pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Sense perjudici de l'anterior, se l'informa que Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. ha adoptat mesures raonables per a evitar-los.

En la Pàgina Web poden posar-se a la disposició de l'usuari, únicament per a la seva cerca i accés, informació, continguts i serveis disponibles en internet, a través d'enllaços, enllaços o dispositius tècnics d'enllaç (com, per exemple, botons). En tal cas, se l'informa que tret que s'indiqui expressament el contrari, Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. no controla els continguts i serveis existents en aquests llocs web de tercers, assumint l'usuari plena responsabilitat de la seva navegació a través d'aquests i havent-se de sotmetre l'usuari a les polítiques que s'estableixin en cada cas en aquests llocs web. L'establiment d'un enllaç o enllaç d'un tercer en la Pàgina Web no implica en cap cas l'existència de relacions entre Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. i el propietari del lloc web tercer en el qual s'estableixi aquest enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part d'Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. dels seus continguts o serveis.

Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç, enllaç o dispositiu tècnic d'enllaç a la Pàgina Web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts del lloc web del tercer en el qual s'inclou l'enllaç, enllaç o dispositiu tècnic d'enllaç a la Pàgina Web.

5. Llei i jurisdicció aplicable

La Pàgina Web es regeix per la legislació d'Espanya i qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació amb aquest, se sotmetrà per les parts a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que actuï com a consumidor, i en aquest cas es regirà per la competència dels Jutjats i Tribunals del seu domicili.

6. Privacitat

Qualsevol dada de caràcter personal que pugui sol·licitar-se en la present Pàgina Web seran tractats per Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. amb les finalitats i bases de legitimació que s'indiquin en cada cas en les corresponents polítiques de privacitat que siguin aplicables i de conformitat amb la normativa vigent a cada moment.

Per a més informació sobre com a Hotel Peralada Wine Spa i Golf, S.L.O. tracta dades de caràcter personal, o per a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o supressió, oposició, limitació i/o portabilitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l'adreça hotel@golfperalada.com
 

Informació actualitzada per última vegada l'11 d'abril de 2023.