Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades seran tractades per HOTEL PERALADA WINE SPA Y GOLF, S.L., societat ubicada a Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, amb CIF B-67509620 (en endavant, "HOTEL PERALADA").

2. FINALITATS I BASE LEGITIMADORA

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i posar-nos en contacte amb vostè per a qualsevol gestió que sigui necessària en relació amb la mateixa, i la base de legitimació del tractament serà el nostre interès legítim en donar-li una resposta adequada.

3. COMUNICACIÓ DE DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no se cediran, vendran, llogaran ni facilitaran de cap altra manera a cap tercer, excepte als proveïdors de serveis d'HOTEL PERALADA, que duen a terme determinades activitats per a nosaltres però en cap cas tracten les dades per a les seves pròpies finalitats.

HOTEL PERALADA no tracta les seves dades fora de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu (UE i EEE, respectivament). Si aquesta situació canviés en qualsevol moment, HOTEL PERALADA es compromet a prendre les mesures oportunes per fer la transferència conforme al que s'hagi establert a la normativa aplicable en cada moment, i a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals.

4. DURADA DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Totes les dades que ens proporciona es tractaran durant el temps necessari per donar resposta a la seva sol·licitud.

Un cop que s'hagi donat resposta a la seva sol·licitud, les seves dades es conservaran durant un termini de dos (2) anys, després dels quals seran degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir amb qualsevol obligació legal i, si escau, fer front a qualsevol reclamació fins al termini de prescripció de les mateixes.

5. EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o portabilitat mitjançant una comunicació per escrit a l'adreça postal Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, o per correu electrònic a privacidad@grupperalada.com.

Si té qualsevol dubte, consulta o queixa sobre la manera en què tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic dpo@grupperalada.com o, per correu postal, adreçant-se al domicili Carrer Pere II de Montcada, 1, 08034 de Barcelona, amb la referència "DPO". En cas que no obtingui resposta en un termini raonable (2 mesos), podrà interposar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.